Skip to content

ER DU DYNAMISK KABABEL?

  • mai 24, 2023

Et tema som lenge har opptatt meg er hvordan toppledere kan skape innovasjon og utvikling i egen organisasjon.

Som toppleder er det ditt ansvar å sikre at organisasjonen stadig evner å tilpasse seg og skape nye verdier i et marked i endring. For å lykkes med dette, er min hypotese at du og din organisasjon må ha en viss grad av dynamisk kapabilitet.

Dynamisk kapabilitet kan defineres som organisasjonens evne til å tilpasse seg endringer i markedet ved å utvikle og omstrukturere interne ressurser. Det innebærer ikke bare å være i besittelse av ulike ressurser, men også å kunne utvikle dem i tråd med endringene i markedet.

Her er noen eksempler på bedrifter som har lykkes med dynamisk kapabilitet:

1. Netflix: 

Netflix er trolig et av de mest vellykkede selskapene når det kommer til innovasjon og læring. De har klart å endre hele bransjen for film og TV ved å utvikle en abonnementsmodell for streaming av innhold.

Gjennom læring klarte Nettflix å opprettholde sin posisjon i markedet ved investeringer i egenproduksjon av originalt innhold. Eks: "Stranger Things", "Narcos", "House of Cards", "The Crown", "Bird Box" og mange flere.

Var den første til å bruke datainnsikt til å forbedre tjenesten sin. Samlet inn store mengder data om hva brukerne ser på, hvor lenge de ser på det, hva de liker og ikke liker, og mer. Ved hjelp av denne informasjonen kan Netflix gi anbefalinger til brukerne basert på deres tidligere seeropplevelser.

Netflix har også vært flinke til å tilpasse seg nye teknologier og plattformer. De var først ute med å lansere en mobilapp som gjorde det mulig å se innhold offline. De begynte etter hvert også å samarbeide med smart-TV-produsenter for å gjøre Netflix enda enklere tilgjengelig på TV-skjermer.

Dette viser at Nettflix hele tiden driver organisatorisk læring og er på utkikk etter nye måter å forbedre brukeropplevelsen og tilpasse seg nye teknologier.2. Schibsted:

Schibsted er et internasjonalt medie- og teknologiselskap som samler inn, analyserer og bruker store mengder data til å drive innovasjon og forbedring av digitale plattformer og tjenester. De bruker avanserte analyseverktøy og maskinlæring for å forstå brukernes atferd og utvikle bedre innsikt i hva som fungerer på deres plattformer. De involverer også aktivt sine brukere i utviklingen av nye funksjoner og tjenester. 

Schibsteds dynamiske kapabilitet ligger i deres evne til å bruke disse dataene til å tilpasse og forbedre tjenestene sine i sanntid. De bruker A/B-testing og andre eksperimentelle teknikker for å kontinuerlig forbedre brukeropplevelsen og øke engasjementet på plattformene sine. De har også et tett samarbeid med brukerne og involverer dem aktivt i utviklingen av nye funksjoner og tjenester. Alt i alt har Schibsted lykkes med å bygge en svært effektiv og dynamisk kapabilitet som lar dem tilpasse seg og tilby mer personlig og relevant innhold til brukerne. Dette har gjort dem til en av de ledende digitale aktørene i Norden og en pioner innen digital innovasjon og transformasjon.3. Telenor: 

I 2018 lanserte Telenor en mobilbank-app i Myanmar, med tjenester som lån og forsikring. Dette viser organisasjonens evne til å lære og tilpasse seg nye markeder og kundegrupper. Telenor har klart å bygge opp en ledende posisjon innen mobiltelefoni i flere asiatiske land, samtidig som de har bevart sin posisjon som en ledende teleoperatør i Norge.

Telenor også vært flinke til å tilby personlige og skreddersydde tjenester til kundene sine. De tilbyr blant annet abonnementer som passer for ulike behov og brukergrupper, og de har også lansert tjenester som inkluderer gratis bruk av sosiale medier og musikkstrømming for å tiltrekke seg og beholde kunder. Dette viser at Telenor er lydhør overfor kundebehov og er villig til å tilpasse seg for å gi kundene den beste opplevelsen.

Historiene om disse selskapene demonstrerer at dynamisk kapabilitet må handle om mer enn teknologi. Dynamisk kapabilitet innebærer også immaterielle kapabiliteter som kultur, nye forretningsmodeller og evnen til å skape læring og reorganisere organisasjonen. Det er denne evnen til "dynamikk" som er kjernen i dynamisk kapabilitet.

Så hva kan du som toppleder gjøre for å skape mer innovasjon og dynamisk kapabilitet i din virksomhet?

  1. Skap en organisasjon som kan identifisere endringer i det samlede økosystemet
  2. Bygg en kultur for å fange opp signaler fra medarbeidere som er i kontakt med kundene og markedet
  3. Investér i kompetanseutvikling og læring i organisasjonen, slik at medarbeidere kan tilpasse seg nye utfordringer og teknologier
  4. Vær åpen for å ta risiko og eksperimentere med nye ideer og forretningsmodeller.
  5. Involver kundene og samarbeid med partnere for å skape nye muligheter og løsninger
  6. Ha en fleksibel organisasjonsstruktur som kan tilpasses raskt til endringer

    Husk at dynamisk kapabilitet ikke oppnås over natten. Det krever kontinuerlig innsats og en bevissthet om endringene i markedet og organisasjonen. Ved å fokusere på dynamisk kapabilitet kan du som toppleder bidra til at din organisasjon forblir konkurransedyktig og innovativ i et stadig mer dynamisk og utfordrende marked.

ANDRE ARTIKLER

MER PENGER, MER PENGER, MER PENGER!

Er mer penger virkelig eneste mulighet for å forbedre norsk helsevesen?

by Torbjørn Hekneby

Å LEDE MED VISJONER!

Arbeiderpartiet hadde nylig samling i bunn. De evaluerte valgnederlaget. Håper de tok frem speilet. 

by Svein Hjorthaug

50% AV BESLUTNINGENE DINE ER FEIL

Du tar 35 000 beslutninger hver dag. De fleste er små hverdagslige valg som du knapt merker at du tar. Andre har større...

by Håvard Tvedten