Skip to content

Å LEDE MED VISJONER!

  • november 27, 2023

Arbeiderpartiet hadde nylig samling i bunn. De evaluerte valgnederlaget. Håper de tok frem speilet. 

Det de i hvert fall fikk tydelig poengtert, var ledelsens ansvar for det historisk dårlige valgresultatet.

Når noe går dårlig, pekes det fort på ledelsen. Naturlig nok. Ledelsen har alltid det øverste ansvaret.

På samme måte sendes ofte rosen oppover i organisasjonen når noe går skikkelig bra, og øverste ledelse får – gjerne fortjent – hyllest for sitt visjonære og kloke lederskap.

Noen ledere er raske til å sende fortjenesten for suksessen tilbake til organisasjonen og folkene sine, både nedover og bortover.

Det er gjerne disse lederne vi beundrer.

Ledere som klarer å få mennesker med seg til å tro på noe stort, gjerne større enn oss selv, må sjelden ha samling helt i bunn. Steve Jobs, Apples grunnlegger, ble av en hel verden beundret for sitt visjonære lederskap. Han fikk både folkene sine og forbrukere over hele verden til å tro på visjonene sine. Til tross for at Jobs ble kjent som en av de store visjonære lederne, er han langt i fra den eneste.

Gjennom mitt arbeid i Storform, treffer jeg visjonære ledere ofte. Ledere som får folk med seg, som klarer å få oss til å tro at vi kan nå mål sammen, og at vi kan utrette mer enn vi tror vi kan.

Steve Jobs definerte ledelse nettopp slik:

“Management is about persuading people to do things they do not want to do, while leadership is about inspiring people to do things they never thought they could.”

 

Men hva er det egentlig som gjør en leder visjonær?

Det finnes mange definisjoner. Her er en:

«For meg er en leder en visjonær som gir energi til andre. Denne definisjonen av lederskap har to nøkkeldimensjoner: a) Skape visjonen om fremtiden, og
b) Inspirere andre til å gjøre visjonen til virkelighet»
.

Lombardi_ApPhoto

Vince Lombardi (1913-1970, Trenerlegende i amerikansk fotball (AP Photo)

 

I faglitteraturen finner vi mye om visjonært lederskap. Teorien om transformasjonsledelse står frem som en sentral eksponent med sine formuleringer om Inspirerende motivasjon som en helt sentral egenskap hos ledere som skaper gode resultater. Bernard Bass (1925–2007). Altså evnen til å inspirere og på den måten motivere medarbeidere.

I Storform trener vi ledere til å bli flinke transformasjonsledere. Når vi kommer til punktet om inspirerende motivasjon, er det alltid noen som kikker ned i gulvet og mener at de ikke er flinke til å inspirere eller fremstår som en visjonær leder.

Vi svarer alltid det samme – det handler ikke om å kopiere en spesiell lederstil. Jeg tror det er bra at ikke alle ledere er som Petter Stordalen, det kunne blitt ganske slitsomt i lengden om alle ledere alltid skulle ankomme allmøtene på zipline.

Det handler tvert i mot om hvordan du kommuniserer og oppfører deg som leder, og det er unikt og personlig. Som Petter Stordalen skaper begeistring på sin måte, kan du inspirere, motivere og være visjonær på din måte.

Noen trenger bare litt ekstra øvelse, men som det meste i livet, er dette trenbart.

Visjonære ledere er nøkkelen til suksess og vekst i en bedrift. Disse lederne ser forbi dagens utfordringer og klarer å formulere en visjon for framtiden som inspirerer.

 

Visjon

 

Her er noen egenskaper jeg mener kjennetegner visjonære ledere:

Har en tydelig visjon
Visjonære ledere har en klar og inspirerende visjon for framtiden. De vet hvor de vil føre selskapet og klarer å formidle dette på en overbevisende måte.

Tenker innovativt
Visjonære lederne er åpne for nye ideer og søker stadig etter måter å forbedre og transformere organisasjonen på.

Motiverer gjennom kommunikasjon
De er flinke til å kommunisere og kan inspirere og motivere ansatte ved å forklare hvorfor virksomhetens mål er viktige.

Tør å ta risiko
For å realisere en visjon, er visjonære ledere villige til å ta nødvendige risikoer og kan håndtere usikkerhet på en konstruktiv måte.

Er lyttende og empatisk
Selv med en klar visjon, er de gode lyttere og viser empati overfor ansatte, forstår bekymringer og integrerer perspektivene deres i beslutninger.

Tenker langsiktig
Visjonære ledere har fokus på langsiktige mål heller enn kortsiktige gevinster og forstår at ekte endring tar tid.

Tror på medarbeiderne
De stoler på teamet sitt, involverer ansatte og gir dem mulighet til å bidra med sine unike ferdigheter for å nå felles mål.

Utfordrer etablerte sannheter
De er aktive endringsagenter og utfordrer status quo, tar initiativ til nødvendige endringer for å nå organisasjonens visjon.

Har sterk integritet
Integritet og etikk er viktig for dem. De opererer på en måte som er konsistent med selskapets verdier og bygger tillit.

Er gode rollemodeller
De går foran som gode eksempler, lever etter verdiene de ønsker å se i organisasjonen og viser den samme arbeidsmoralen de forventer fra andre.

 

Det var kanskje lettere for Einar Gerhardsen og Håkon Lie å lage visjoner for fremtiden i tidlig etterkrigstid enn det er for Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng i dag. Det brutale er at det bryr faktisk ikke velgerne seg så veldig mye om, de må nemlig engasjeres og begeistres for å følge etter sine ledere. Og klarer ikke ledere å skape tro på store og viktig saker, så mister de folkene sine. 

Skal du lede virksomheter og mennesker, må du kunne formulere en visjon og et fremtidsbilde som treffer folk og får alle til å dra lasset sammen.

Og til slutt – du må klare å kommunisere visjonen med troverdighet - og gjerne litt begeistring.

 

ANDRE ARTIKLER

MER PENGER, MER PENGER, MER PENGER!

Er mer penger virkelig eneste mulighet for å forbedre norsk helsevesen?

by Torbjørn Hekneby

Å LEDE MED VISJONER!

Arbeiderpartiet hadde nylig samling i bunn. De evaluerte valgnederlaget. Håper de tok frem speilet. 

by Svein Hjorthaug

50% AV BESLUTNINGENE DINE ER FEIL

Du tar 35 000 beslutninger hver dag. De fleste er små hverdagslige valg som du knapt merker at du tar. Andre har større...

by Håvard Tvedten